İş Ekipmanları Periyodik Kontrol ve Muayeneler

 1. İŞ EKİPMANI NEDİR?

İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir araç ve gereçlerdir. Bu kapsama giren araç ve gereçler, makine, alet, ekipman, tesisat vb.

 1. PERİYODİK KONTROL NEDİR?

Belirlenen zaman dilimleri içerisinde tekrarlanarak sadece yetkili kişiler tarafından yapılan muayene, test ve deneylere denir. Periyodik kontroller de sadece yetkili kişiler tarafından yapılabilir aksi takdirde kontrollerin hiçbir hükmü yoktur.

 1. İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLÜ NASIL YAPILIR?

Firmalar, ekipmanlarının periyodik kontrollerini yılda bir defa kontrol ettirmek zorundadır. Periyodik kontrol ve muayeneye tabi iş ekipmanları ,

 • Basınçlı Kaplar ve Tesisatları (Buhar-sıcak su-kızgın kazanlar, genleşme tankları, kompresörler ve hava tankları, kriyojenik tanklar, vb.)
 • Kaldırma ve İletme Ekipmanları (forkliftler, konveyörler, kaldırma platformları, caraskal, transpaletler, istif makineleri, Yük asansörleri, Yapı iskeleleri, Sabit ve mobil krenler vb.)
 • Tesisatlar (Elektrik tesisatı, havalandırma-iklimlendirme tesisatı, yangın söndürme sistemleri tesisatı, Yangın algılama ve uyarı sistemleri tesisatı )
 • Endüstriyel Raf ve Kapılar
 • Tezgahlar (Presler, Torna, Freze, Taşlama, Şerit Testere, Giyotin Makaslar vb.)
 • İş Makineleri (Yükleyiciler, Greyderler, Sondaj Makinaları, Kazıyıcı-yükleyiciler, Beton Taşıma ve Püskürtme Makinaları vb.) olarak İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamınca sınıflandırılmıştır.

Yasal periyodik kontrol ve muayeneler hayatımızın her alanında kullanılan iş ekipmanların iş sağlığı ve güvenliğe uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak için kaçınılmaz bir  zorunluluktur.

 1. BASINÇLI KAPLAR

Basınçlı ekipmanlar ve tesisatlar genel olarak 0,5 bar ve üzerindeki basıncı ile çalışan ekipmanlar olarak tanımlanmaktadır. Kazanlar; buhar, sıcak su kazanları ,kızgın yağ kazanı olarak yapısı gereği çok tehlikeli ve periyodik kontrollerine  özen gösterilmesi gereken ekipmanlardır. Kazanların periyodik kontrol ve muayeneleri en az yılda bir kez periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Basınçlı kap ve tesisatlara, gaz ve sıvı maddeleri içerisinde depolayabilen ekipmanlara örnek verirsek. Kara tankerleri, sanayi gazı depolama tankı, parlayıcı patlayıcı depolama tankı ,otoklavlar ,genleşme tankları, hidroforlar ,kumaş boyama kazanları ,vidalı veya pistonlu kompresörler, hava tankları, sıvılaştırılmış gaz tankları yeraltı ve yerüstü dahil olmak üzere ve tehlikeli sıvıların bulunduğu tanklar ,basınçlı hava tankların periyodik kontrol ve muayeneleri en az yılda bir kez yapılması gerekmektedir.

Muayene kuruluşumuz tarafından basınçlı kap periyodik kontrol ve muayene hizmetlerimiz,

 • Buhar ve kızgın kazanların periyodik kontrol ve muayeneleri- TS EN12952 serisi, TS EN12953 serisi, TS 497 serisi standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Isıtma (Kalorifer, sıcak su ve benzeri) kazanların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN303 serisi, TS 497, TS 430, TS EN 14394+A1, TS EN 12828+A1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Kızgın yağ kazanların periyodik kontrol ve muayeneleri – DIN 4754-1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Sıvılaştırılmış gaz tankların periyodik kontrol ve muayeneleri (LPG, ve benzeri) (yerüstü)- TS EN 13445-5, TS 1446, TS EN 12817, TS EN 12819 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Sıvılaştırılmış gaz tankların periyodik kontrol ve muayeneleri (LPG, ve benzeri) (yer altı)- TS EN13445-5, TS 1446, TS EN 12817, TS EN 12819 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Basınçlı hava ve gaz tankların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS 1203, EN 286-1, TS EN 13445-5 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Kapalı genleşme tankların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN 764-7, T S 10576, TS 1911, TS 11490, TS EN 13831 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Boyler ve akümülasyon tankların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN 764-7, T S 736 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Boyama makinaların periyodik kontrol ve muayeneleri (kazanları)- TS EN  12897+A1, TS EN ISO 11111-1, TS EN ISO 11111-7, TS EN 764-7 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Kriyojenik tankların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS ENISO 21009-2, TS EN 14197-3 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Buharlı pişirme kazanların periyodik kontrol ve muayeneleri – T S 11673 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Otoklavların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN 285+A1, TS EN 13060+A1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Atmosferik, bombeli yatay veya dikey silindirik, prizmatik, çelik veya termoplastik, açık veya kapalı tehlikeli sıvı depolama tankların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN12285-2, TS 8991, TS 712, TS EN 12573-1, TS EN 12573-2, TS EN 12573-3 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Atmosferik, dik, silindirik, yer üstü, çelik kaynaklı birleştirmeli, açık ya da kapalı tavanlı tehlikeli sıvı depolama tankların periyodik kontrol ve muayeneleri – API 620, API 650, API 653, API 2610 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 1. KALDIRMA VE İLETME EKİPMANLARI

Herhangi bir yerden yer değiştirerek bir başka yere indiren veya istifleyen gerektiğinde bu yükü yer değiştirme işlemini kısa mesafelerde taşıyarak gerçekleştiren makinelere kaldırma ve iletme araçları denir. Vinçler, caraskallar, forkliftler, transpaletler ,kule veya mobil vinçler ve benzeri olarak sıralayabiliriz. Kaldırma ve iletme ekipmanların periyodik kontrol ve muayeneleri en az yılda bir kez yapılması gerekmektedir. Yürüyen merdiven ve bantların periyodik kontrol ve muayeneleri de en az yılda bir kez yapılmalıdırÜzerinde insanların çalıştığı yapı iskelelerin periyodik kontrol ve muayeneleri hayati önem taşımakla birlikte en az yılda bir defa yapılmalıdır .

Muayene kuruluşumuz tarafından kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrol ve muayene hizmetlerimiz,

 • Kablolu taşıma tesisatların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN1709 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Krenler(köprülü, portal, mobil, yükleyici, kule, kıyı ötesi, döner kollu ve benzeri)- TS EN15011, TS EN 14985, TS EN 13852-1, TS EN 13852-2, TS EN 13000+A1, TS EN12999, TS EN 14439+A2, TS EN 13001 serisi, TS ISO 9927-1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Vinçler ve kaldırma teçhizatların periyodik kontrol ve muayeneleri (monoray, traksiyonel, çektirme, gerdirme ve benzeri)- TS EN14492-1+A1, TS EN 13157+A1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Endüstriyel araçların periyodik kontrol ve muayeneleri (forkliftlerin periyodik kontrol ve muayeneleri, transpaletlerin periyodik kontrol ve muayeneleri, yük ve personel taşıyıcı, değişken erişimli araç, sipariş toplayıcı ve benzeri)- TS ENISO 3691 serisi, FEM 4.004 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Araç kaldırma liftlerin periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN1493 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Kaldırma tablaların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN1570-1+A1, TS EN 1570-2 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Sütunlu çalışma platformların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN1495+A2 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Asılı erişim donanımların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN1808 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Yükseltilebilen seyyar iş platformların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN280+A1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • İnşaat asansörlerin periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN12159, TS EN 12158-1, TS EN 16719 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Eğimli yük taşıma tertibatların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN12158-2+A1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN81-40, TS EN 81-41 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Servis asansörlerin periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN81-3+A1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Kren asansörlerin periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN81-43 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Yük asansörlerin periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN81-31 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Manipülatörlerin periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN14238+A1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Uçak yer destek donanımların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN 12312-1, TS EN 12312-3+A1, TS EN 12312-4, TS EN 12312-6, TS EN 12312-8, TS EN12312-9, TS EN 12312-10+A1, TS EN 12312-11, TS EN 12312-15, TS EN12312-19+A1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Yürüyen merdivenler ve yürüyen yolların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN115-1, TS EN 115-2 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Yapı iskelelerin periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN12810-1, TS EN 12810-2, TS EN 12811-1, TS 13662 standartlarının kriterleri dikkate alınarak, EK-II’nin 4 üncü maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.
 • Mobil erişim ve çalışma kulelerin periyodik kontrol ve muayeneleri (seyyar iskeleler)- TS EN1004-1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Sürekli taşıma donanımların periyodik kontrol ve muayeneleri (konveyörler)- TS EN618+A1, TS EN 619+A1, TS EN 620 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Kaldırma aksesuarları ve taşıyıcıların periyodik kontrol ve muayeneleri (sapanlar, kıskaçlar, vakum kaldırıcı, m a n y e t i k kaldırıcı ve benzeri)- TS EN 14502-1, TS EN 13414-2+A2, TS EN 1492 serisi, TS EN 818-6+A1, TS EN 13155 standartlarının kriterleri dikkate alınarak

 

 1. TESİSATLAR

Elektrik, topraklama ve paratoner tesisatı, yangın söndürme tesisatı, havalandırma ve iklimlendirme tesisatı olarak  ölçüm ve kontrolleri oldukça önemlidir. Kontroller yetkili elektrik fen adamları tarafından yapılmalıdır. Elektrik tesisatının periyodik kontrol ve muayeneleri, yangın söndürme tesisatının periyodik kontrol ve muayeneleri, havalandırma-iklimlendirme tesisatının periyodik kontrol ve muayeneleri, yangın algılama ve uyarı tesisatının periyodik kontrol ve muayeneleri yılda en az bir kez yapılmalıdır. Yangın söndürme tesisatının periyodik kontrol ve muayeneleri içerisinde , hortumlar boru tesisatı yangın dolapları algılama ve ihbar sistemi gibi yangın söndürme sistemleri içerisinde bulunan tüm ekipmanlar mevcuttur bunlarda yılda en az bir kez kontrolden geçirilmelidir Havalandırma sistemlerin periyodik kontrol ve ölçümleri yılda bir kez yapılmalıdır. Hava çekim hızı gibi kriterlerin incelendiği bu kontroller insan sağlığı için oldukça önemlidir.

Muayene kuruluşumuz tarafından tesisat periyodik kontrol ve ölçüm hizmetlerimiz,

 • Elektrik tesisatı periyodik kontrol ve ölçümleri ve topraklama tesisatı periyodik kontrol ve ölçümleri- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, TS EN 60079 serisi, TS HD 60364-4 serisi, TS HD 60364-5 Serisi, TS HD 60364-6 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Yıldırımdan korunma tesisatı periyodik kontrol ve ölçümleri (kafes sistemi, hava sonlandırma çubuğu, doğal hava sonlandırma bileşenleri, paratoner ve benzeri)- TS EN62305 serisi standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Akümülatör periyodik kontrol ve ölçümleri – İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır.
 • Transformatör periyodik kontrol ve ölçümleri – İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır.
 • Jeneratör periyodik kontrol ve ölçümleri – TS ISO8528 serisi standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Yangın söndürme sistemleri periyodik kontrol ve ölçümleri, otomatik yağmurlama sistemleri, otomatik gazlı söndürme sistemleri periyodik kontrol ve ölçümleri, mutfak davlumbaz söndürme sistemleri periyodik kontrol ve ölçümleri (yangın su deposu, yangın pompa dairesi ve yangın pompaları performans testleri, sabit boru tesisatı, sprinkler sistemi, yangın dolapları, hidrant sistemi ve benzeri)- Proje de belirtilen kriterlere ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun şekilde gerçekleştirilir.
 • Portatif yangın söndürücülerin periyodik kontrol ve ölçümleri (yangın söndürme cihazları)- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun şekilde gerçekleştirilir, TSE ISO/TS11602-2 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Kaçış yolu basınçlandırma sistemleri ve duman tahliye sistemleri periyodik kontrol ve ölçümleri – Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe Uygun Şekilde Gerçekleştirilir.
 • Yangın algılama ve uyarı sistemleri periyodik kontrol ve ölçümleri – Projede belirtilen kriterlere, TSE CEN/TS 54-14 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Havalandırma ve klima tesisatı periyodik kontrol ve ölçümleri – Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.

 

 1. TEZGAHLAR

İşletmelerde kullanılan tezgahların mevcut durumunun gözden geçirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği açısından mevcut durumunun sorgulanması İş Ekipmanların Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamınca belirlenen standart kriterlerinin sorgulanması ile yapılmaktadır. Tezgahlara örnek vermemiz durumunda presler, freze, torna, şerit testere, matkap, işlem merkezleri, transfer amaçlı kullanılan tezgahlar, taşlama tezgahları vb.

Muayene kuruluşumuz tarafından tezgah periyodik kontrol ve muayene hizmetlerimiz,

 • Mekanik preslerin periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN ISO16092-1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Hidrolik preslerin periyodik kontrol ve muayeneleri – TS ENISO 16092-3 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Hidrolik abkant preslerin periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN12622+A1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Pnömatik preslerin periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN16092-1, TS EN 16092-4 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Torna tezgahların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS ENISO 23125 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Ağaç işleme tezgahların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN847-3 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Freze tezgahların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN16090-1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Soğuk metal testerelerin periyodik kontrol ve muayeneleri – TS ENISO 16093 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Hareketsiz taşlama makinelerin periyodik kontrol ve muayeneleri – TS ENISO 16089 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Şerit testere makinaların periyodik kontrol ve muayeneleri (ağaç işleme)- TS EN 1807-2 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • İşleme merkezleri periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN16090-1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Şerit testere makineleri periyodik kontrol ve muayeneleri (gıda işleme)- TS EN12268 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Delme makinaların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN12717+A1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Giyotin makasların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN13985+A1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Transfer tipi ve özel amaçlı tezgâhların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN16090-1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak

 

 1. Freze Tezgahlarının Periyodik Kontrol ve Muayeneleri

Freze tezgahlarında birden fazla kesici ağzı bulunan ve kendi ekseni çevresinde dönen bir kesici takım bulunmaktadır. Bu kesici takım doğrusal hareket etmekte ve altından geçen iş parçası üzerinden salaş kaldırmaktadır. Torna tezgahlarında buz dönme hareketini freze tezgahlarının aksine iş parçası yapmaktadır. Freze tezgahları çalışan için tehlike yaratan makinalar arasındadır. İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince freze tezgahlarının ve elemanlarının periyodik kontrol ve muayeneleri  ilgili standartlar da belirtilmiştir. Öncelikle üretici firmanın uygun gördüğü koşullarda yapılmalıdır. Muayene kuruluşumuz freze tezgahları periyodik kontrol ve muayenelerini ilgili yasal düzenlemeleri yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde gerçekleştirmektedir.

 1. Taşlama Tezgahlarının Periyodik Kontrol ve Muayeneleri

Makine üretiminde parçaları birbiri ile uyumlu çalışması ve yüzey alıştırma çok önemlidir. Teknolojik gelişmeler sayesinde kalite beklentileri ve ürünler için uzun garanti talepleri üretilen parçalar da taşlama iklimini zorunlu hale getirmiştir. Sağlama ve sertleştirilmiş parçalardan talaş kaldırma işlemleri için makine üretiminde taşlama tekniği tercih edilmektedir. Muayene kuruluşumuz taşlama tezgahlarının periyodik kontrol ve muayenelerini ilgili yasal düzenlemelere yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine şekilde gerçekleştirmektedir

 1. Torna Tezgahlarının Periyodik Kontrol ve Muayeneleri

Torna tezgahlarında iş parçasını bağlamak için kullanılan makine ekipmanlarına ayna denmektedir. Universal aynalar genelde bütün torna tezgahlarında kullanılan temel ekipmandır. Tezgahları hassas çalışması gereken ve çalışan sağlığı açısından tehlike yaratan makinalar arasındadır. İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince  torna tezgahlarının periyodik kontrol ve muayeneleri ile ilgili standartlar da başka belirtilmiştir. Öncelikle üretici firmanın uygun gördüğü koşullarda yapılmalıdır. Muayene kuruluşumuz torna tezgahlarının periyodik kontrol ve muayenelerine ilgili yasal düzenlemelere yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine şekilde gerçekleştirmektedir.

 1. İŞ MAKİNELERİ

İş makinalarının periyodik kontrol ve muayeneleri İş ekipmanların kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği kapsamınca belirlenen ilgili standart kriterleri dikkate alınarak mevcut iş makinasının durumu, iş sağlığı ve güvenliği açısından sorgulanması amacıyla iş makinelerinin periyodik kontrol ve muayeneleri yapılır. Muayene kuruluşumuz iş makinelerinin periyodik kontrol ve muayenelerine ilgili yasal düzenlemelere yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine şekilde gerçekleştirmektedir. İş makinelerinin periyodik kontrol ve muayene testlerinde birçok açıdan incelenerek fonksiyon testlerine tabi tutulur. Bu kapsama giren iş makinelerine örnek verirsek greyder, yükleyici, kazıcı-yükleyici, sondaj makinesi, damperli kamyonetler, beton taşıma, beton püskürtme, beton yerleştirme makineleri vb.

Muayene kuruluşumuz tarafından iş makineleri periyodik kontrol ve muayene hizmetlerimiz,

 • Sondaj makinaların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN16228 serisi standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Çekici dozerlerin periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN 474-2+A1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Yükleyicilerin periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN474-3+A1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Kazıcı yükleyicilerin periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN474-4+A2 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Hidrolik kazıcıların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN474-5+A3 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Damperli kamyonların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN474-6+A1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Skreyperlerin periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN474-7+A1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Greyderlerin periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN474-8+A1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Boru döşeyicilerin periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN474-9+A1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Trençerlerin periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN474-10+A1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Toprak ve çöp sıkıştırıcıların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN474-11+ A1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Halatlı kazıcıların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN474-12+A1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Yol düzeltme makinaların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN 500-2+A1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Zemin stabilize makinaların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN500-3+A1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Zemin sıkıştırma makinaların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN500-4 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Asfaltlama makinaların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN500-6+A1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 • Beton ve harç için taşıma -püskürtme ve yerleştirme makinelerin periyodik kontrol ve muayeneleri (beton pompası)- TS EN12001 standartlarının kriterleri dikkate alınarak

 

 1. ENDÜSTRİYEL RAFLAR

Hemen hemen her işletmede kullanılan endüstriyel rafların periyodik kontrol ve muayeneleri İş ekipmanların kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği kapsamınca belirlenen ilgili standart kriterleri dikkate alınarak mevcut rafların durumu, iş sağlığı ve güvenliği açısından sorgulanması amacıyla rafların  periyodik kontrol ve muayeneleri yapılır. Rafların periyodik kontrol ve muayenesi ile gövde de hasarların, darbelerin olup olmadığı, maksimum taşıma yük kapasitesinin durumu ,uyarı levhalarının olup olmadığı vb. birçok kriter açısından incelenmesi sağlanır. Gerekli durumlarda rafların periyodik kontrol ve muayenelerine ilave olarak statik analiz yapılarak mühendislik analizleri yapılmaktadır.

Muayene kuruluşumuz tarafından raf periyodik kontrol ve muayene hizmetlerimiz,

 • Endüstriyel rafların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN15635 standartlarının kriterleri dikkate alınarak

 

 1. ENDÜSTRİYEL KAPILAR

Endüstriyel kapıların periyodik kontrol ve muayeneleri İş ekipmanların kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği kapsamınca belirlenen ilgili standart kriterleri dikkate alınarak mevcut kapıların durumu, iş sağlığı ve güvenliği açısından sorgulanması amacıyla kapıların  periyodik kontrol ve muayeneleri yapılır. Endüstriyel otomatik kapıların periyodik kontrol ve muayenelerinde hasarlı olup olmadığı, ışık bariyeri gibi önlemlerin olup olmadığı, fonksiyonel testlerin yapılması gibi birçok kriter açısından kontrol ve muayeneleri yapılarak teste tabi tutulur.

Muayene kuruluşumuz tarafından endüstriyel kapılar periyodik kontrol ve muayene hizmetlerimiz,

 • Endüstriyel kapıların periyodik kontrol ve muayeneleri – TS EN13241+A2, TS EN 12453, TS EN 12604+A1 standartlarının kriterleri dikkate alınarak
 1. PERİYODİK KONTROLLERİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ
1 Basınçlı kapların periyodik kontrol ve muayeneleri Makine Mühendisleri, Makine veya Metal Bölümü Teknik Öğretmenler, Makine Tekniker ve Yüksek Teknikerleri

İnşaat mühendisleri(İskelelerde)

2 Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol ve muayeneleri
3 Tezgahların Periyodik Kontrolü ve Muayeneleri
4 İş Makinelerinin Periyodik Kontrolü ve Muayeneleri
5 Endüstriyel Rafların Periyodik Kontrolü ve Muayeneleri
6 Endüstriyel Kapıların Periyodik Kontrolü ve Muayeneleri
7 Yangın Söndürme Tesisatı Periyodik Kontrol ve Muayeneleri
8 Havalandırma-İklimlendirme Tesisatı Periyodik Kontrol ve Ölçümleri

 

1 Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol ve Ölçümleri Elektrik Mühendisleri elektrik teknik öğretmenleri elektrik tekniker ve yüksek teknikerleri yapabilmektedir.
2 Topraklama  Periyodik Kontrol ve Ölçümleri
3 Yangın Algılama ve Uyarı Sistemi Periyodik Kontrol ve Ölçümleri
4 Paratoner Tesisatı Periyodik Kontrol ve Ölçümleri

 

Periyodik kontrol ve muayene  yapmaya yetkili kişi olabilmek için gerekli eğitimi almış ve Bakanlığın EKİPNET sistemine kayıt olarak kayıt numarası almış olması gerekmektedir

EKİPNET ,iş ekipmanlarının periyodik kontrolü yapacak kişilerin kayıt programıdır. Gerekli eğitimi alamamış ve kayıt numarası olmayan bir kimse periyodik yapamaz.

 1. PERİYODİK KONTROL FORMUNDA ASGERİ GEREKLİLİKLER

Her periyodik kontrol mutlaka raporlanmalıdır. Periyodik kontrol ve muayene raporlarında bulunması gereken bilgileri,

Genel Bilgiler

İş yerinin adı, adresi, iletişim bilgileri ,periyodik kontrol tarihi , normal şartlarda yapılması gereken bir sonraki periyodik kontrol tarihi ve gerekli görülen diğer bilgiler yer almalıdır.

İş Ekipmanını Ait Teknik Özellikler Bölümü

Bölümde periyodik kontrole tabi tutulacak ekipmanın adı ,markası ,modeli ,imal yılı ,ekipmanın seri numarası, konumu, kullanım amacı ile gerek görülen teknik özellikler ve diğer bilgilere yer verilir

Periyodik Kontrol Metodu Bölümünde

İlgili standart numarası ve adı periyodik kontrol metodu bölümünde belirtilmelidir.

Tespit Ve Değerlendirme ,Kontrol Ve Muayene Bölümünde

İş ekipmanının periyodik kontrolü esnasında yapılan test, deney ve muayene hidrostatik test ,dinamik test, tahribatsız muayene yöntemleri vb. gibi sonuçlar belirtmeli ve öneriler bölümünde ise varsa uygunsuzluklar ve bunların nasıl uygun hale getirileceğini ilişkin öneriler yer almalıdır belirtilen hususlar giderilmeden ekipmanı kullanmanın güvenli olmayacağı mutlaka belirtilmelidir.

 

Sonuç ve Kanaat Bölümü

Ekipmanın bir sonraki periyodik kontrolü ne kadar geçecek süre de görevini güvenli bir şekilde yapıp yapamayacağı açıkça belirtilmelidir.

Onay Bölümü

Yapmaya yetkili kişinin veya kişilerin kimlik bilgileri, mesleği diploma ,tarihi ,numarasına ilişkin bilgiler bakanlık kayıt numarası yani ekipnet numarası ile raporu kaç nüsha olarak düzenlendiği belirtilerek imza altına alınır.

İlgili Yazılar

Yorum BırakınE-posta hesabınız yayımlanmayacak.