A TİPİ MUAYENE KURULUŞU

Kaldırma ve İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolleri

PERİYODİK MUAYENE : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde” belirtildiği gibi, İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrollerindeki amaç öncelikli olarak söz konusu ekipmanın işlevini güvenli şekilde yerine getirip getirmediğinin belirlenmesidir. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının kontrolleri, kontrolü yapılacak ekipmanın ürün standardına ve ilgili yönetmeliklere göre gerçekleştirilir.

İŞTEST firması tarafından yapılan kaldırma ve iletme ekipmanlarının kontrollerinde öncelikle belge kontrolleri, görsel kontroller ve işlevsel kontroller gerçekleştirilmektedir. Sonrasında ekipmanın ilgili standartlarının şartlarına uygun olarak yük testleri gerçekleştirilmektedir. Örneğin vinçlerde kapasitenin 1,25 katı ile statik testler ve 1,1 katı ile de dinamik testler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ekipmanın özelliğine göre, ilgili standartların öngördüğü aşırı yük sistemlerinin çalışmaları, emniyet frenlerinin çalışmaları gibi kontroller de gerçekleştirilmektedir. Kontrollerde kalibrasyonlu ölçü aletleri kullanılmaktadır.

6331 sayılı iş kanunun İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK-III kapsamınca periyodik test ve muayene zorunluluğu getirilen kaldırma ve iletme ekipmanlarının aşağıda tabloda listelenmiştir,

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Kablolu taşıma tesisatları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 1709 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Krenler (köprülü, portal, mobil, yükleyici, kule, kıyı ötesi, döner kollu ve benzeri)

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 15011, TS EN 14985, TS EN 13852-1, TS EN 13852-2, TS EN 13000+A1, TS EN 12999, TS EN 14439+A2, TS EN 13001 serisi, TS ISO 9927-1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Vinçler ve kaldırma teçhizatları (monoray, traksiyonel, çektirme, gerdirme ve benzeri)

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 14492-1+A1, TS EN 13157+A1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Endüstriyel araçlar (forklift, transpalet, yük ve personel taşıyıcı, değişken erişimli araç, sipariş toplayıcı ve benzeri)

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN ISO 3691 serisi, FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Araç kaldırma liftleri

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 1493 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Kaldırma tablaları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 1570-1+A1, TS EN 1570-2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Sütunlu çalışma platformları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 1495+A2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Asılı erişim donanımları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 1808 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Yükseltilebilen seyyar iş platformları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 280+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

İnşaat asansörleri

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 12159, TS EN 12158-1, TS EN 16719 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Eğimli yük taşıma tertibatları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 12158-2+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 81-40, TS EN 81-41 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Servis asansörleri

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 81-3+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Kren asansörleri

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 81-43 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Yük asansörleri(1)

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 81-31 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Manipülatörler

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 14238+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Uçak yer destek donanımları(2)

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 12312-1, TS EN 12312-3+A1, TS EN 12312-4, TS EN 12312-6, TS EN 12312-8, TS EN 12312-9, TS EN 12312-10+A1, TS EN 12312-11,  TS EN 12312-15, TS EN 12312-19+A1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Yürüyen merdivenler ve yürüyen yollar

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 115-1 ve TS EN 115-2 standartlarında belirtilen şartlar kapsamında yapılır.

Yapı iskeleleri(3)

Standartlarda süre belirtilmemişse 6 Ay

TS EN 12810-1, TS EN 12810-2 TS EN 12811-1 ve TS 13662 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak ve EK-II’nin 4 üncü maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.

Mobil erişim ve çalışma kuleleri (seyyar iskeleler)

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 1004-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Sürekli taşıma donanımları (konveyörler)

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 618+A1, TS EN 619+A1, TS EN 620 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Kaldırma aksesuarları ve taşıyıcılar (sapanlar, kıskaçlar, vakum kaldırıcı, manyetik kaldırıcı ve benzeri)

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 14502-1, TS EN 13414-2+A2, TS EN 1492 serisi, TS EN 818-6+A1, TS EN 13155 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

(1) Yükleme amaçlı erişilebilen, taşıyıcı (kabin veya platform) içinde insan seyri bulunmayan, sadece yüklerin taşındığı asansörlerdir.

(2) Kapsamı, sadece donanımların kaldırma iletme ekipmanları ve aksesuarlarıdır.

(3) İskeleler, taşıyabilecekleri azami yük görünecek şekilde işaretlenir.

Biz Kimiz?

İletişim

Konum

Copyright @ 2021 Bursa Web Tasarım
HEMEN ARA
×