İşyeri İç Ortam Ölçümlerinin Önemi

İş sağlığı ve güvenliği yaklaşımının ölçülebilir, izlenebilir bir şekilde ele alınması gerektiğinden iş yerinde termal konfor ve fiziki şartlar açısından uygunluğunun sürekli kontrol edilmesi gerekmektedir. İşyeri ortam ölçümleri ile işveren, çalışma ortamında yapılan işten ortaya çıkan; çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyen unsurları öğrenmek, izlemek ve önlemek üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla ve ideal bir çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür. İşyeri ortam ölçümleri çalışma ortamından kaynaklanan ve yapılan işin niteliğinden dolayı ortaya uzun sürelerde çıkan meslek hastalıkların önlenmesinde ,azaltılmasında, ortaya çıkmadan önlem alınmasında en önemli tespit işlemi olup ,ortamdan kaynaklı maruziyetlerin önlenmesi için ilk adımdır.

İşletmelerde ele alınan İç Ortam Ölçümleri

İş Güvenliği Ortam Ölçümleri:

  • İşyeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası Çizilmesi
  • İşyeri Toz-Lift Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
  • İşyeri Aydınlatma Ölçümü
  • İşyeri Termal Konfor Ölçümü (Nem,Isı vb.)
  • İşyeri Organik Buhar Ölçümü
  • İşyeri Aspirasyon Debi Ölçümü
  • İşyeri Gaz Buhar Ölçümü
  • Uçucu Organik Bileşenler (VOC)
  • Ağır Metal Ölçümleri

Toz Ölçümü

Genellikle tanecik büyüklüğü 300 mikronun altında olan katı tanecikler için kullanılan genel bir sözcüktür. Daima hava veya başka bir gaz içinde karışım halinde bulunur . Görüş sahasını azaltmakta, çalışanları rahatsız etmekte, iş randımanını düşürmekte, meslek hastalıklarına sebep olmaktadır. Solunum yoluyla akciğerlerdeki alveollere kadar ulaşan ve orada birikerek pnömokonyoz denilen toz hastalığı grubuna sebep olan tozların tape büyüklükleri 0,5-5 mikron arasındadır.

Nerelerde Yapılmalı; kömür, tahta, ağaç, tahıl, mineraller, metaller, cevherler, maden ocaklarından çıkarılan taşlar gibi maddelerin elde edilmesi, taşınması, doldurulma ve boşaltılması, torbaların delinmesi, parçaların taşlanması, püskürtülmesi, öğütülmesi, ve bunlara benzer pek çok işler sonucu meydana gelen toz bu işlemlerin yapıldığı endüstri alanlarında periyodik olarak kontrol ettirilmelidir. Firmamız tarafından toz ölçümleri gravimetrik yöntem ile ve istendiği taktirde de ışık saçılımlı fotometre vasıtası ile yapılmaktadır.

Gaz Ölçümü

İşyerlerinde işin yürütümü esnasında proses gereği bazı gazların ortama yayılması söz konusu olabilir. Eğer gazların ortama yayılmasını önlemek amacı ile etkili bir havalandırma sistemi yoksa, bu tür işyerlerinde, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçebilmek amacıyla işyeri ortam havasında bulunan gazların ölçümü ve izlenmesi gerekmektedir.

Genellikle boya ve kaynak işlerinin yapıldığı işletmelerde, dökümhaneler ve diğer tüm işyerlerinde bu sorun mevcuttur.

Bu amaçla uzmanlarınca işyerlerinde gaz ölçümleri yapılmaktadır. Sonuçlar değerlendirilmekte ve alınması gereken önlemler raporlandırılarak işyerlerine bildirilmektedir.

İşyeri Gürültü Ölçümü ve Haritası Çıkarılması

İş yerlerinde makine ve tezgâhlar da yapılan ölçümler sonucunda gürültü seviye eğrileri veya ızgara metodu ile gürültü haritaları çıkarılmakta, böylelikle işletme içinde tedbir alınması gereken, yoğun olarak gürültüye maruz kalınan noktaların görülmesi kolaylaşmaktadır.

Titreşim Ölçümü ve Analizi

Endüstride son zamanlarda popülerliği artan Titreşim (Vibrasyon) analizi ile makinaların arızalarının önceden tespitine yönelik ölçümler yapılmaktadır. Makina bakımında temel olarak yapılan işlem, sağlıklı durumdaki bir makinanın titreşim seviye kaydının, belli periyotlar da yapılan ölçümlerde alınan kayıtlarla karşılaştırılmasından ibarettir.

İlgili Yazılar

Yorum BırakınE-posta hesabınız yayımlanmayacak.