A TİPİ MUAYENE KURULUŞU

İş Makineleri Periyodik Kontrolleri

PERİYODİK MUAYENE : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde” belirtildiği gibi, İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

İş makinalarının güvenli çalışabilmeleri için, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde periyodik kontrole tabi ekipmanlar için, bazı istisnalar dışında, belirtilen 1 yıllık periyodik kontrol süresi aşılmamalıdır. Makinaların kullanım şartları, yaşları, durumları göz önünde bulundurularak daha kısa sürelerde periyodik kontrollerin gerçekleştirilmesine ise yapılacak risk değerlendirmesine göre karar verilebilir.

İŞTEST firması tarafından yapılan periyodik kontrollerde iş makinalarının üzerindeki sesli, ışıklı uyarılar çalışır durumda olup olmadığı, operatörün görüş alanı ,operatör kabini makina kumandasının güvenli şekilde yapıldığı, operatörü atmosfer şartlarından, düşen ve fırlayan cisimlerden koruyacak özellikte olup olmadığı, hareket ve durdurma kumandaları doğru çalıştığının, makina üzerindeki hidrolik sisteminin pompaları, hortumları, bağlantıları, silindirleri sağlam olduğunun ; aşırı basınç ve hidrolik yağın aniden boşalarak kaza oluşturmasına karşı emniyet sistemleri bulunmasına yönelik kontroller yapılmaktadır.

6331 sayılı iş kanunun İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK-III kapsamınca periyodik test ve muayene zorunluluğu getirilen iş makinaları aşağıda tabloda listelenmiştir,

EKİPMAN ADI

PERİYODİK KONTROL DÖNEMİ

(Azami Süre)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Sondaj makinaları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 16228 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Çekici dozerler

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 474-2+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Yükleyiciler

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 474-3+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Kazıcı yükleyiciler

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 474-4+A2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Hidrolik kazıcılar

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 474-5+A3 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Damperli kamyonlar

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 474-6+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Skreyperler

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 474-7+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Greyderler

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 474-8+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Boru döşeyiciler

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 474-9+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Trençerler

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 474-10+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Toprak ve çöp sıkıştırıcılar

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 474-11+ A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Halatlı kazıcılar

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 474-12+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Yol düzeltme makinaları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 500-2+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Zemin stabilize makinaları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 500-3+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Zemin sıkıştırma makinaları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 500-4 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Asfaltlama makinaları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 500-6+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Beton ve harç için taşıma – püskürtme ve yerleştirme makineleri (beton pompası)

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 12001 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Biz Kimiz?

İletişim

Konum

Copyright @ 2021 Bursa Web Tasarım
HEMEN ARA
×