A TİPİ MUAYENE KURULUŞU

Tezgahların Periyodik Kontrolleri

PERİYODİK MUAYENE : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde” belirtildiği gibi, İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

İŞTEST firması tarafından tezgahların periyodik kontrolleri; periyodik kontrol aralığı ve kriterleri ilgili üretim ve kullanım standartları göz önünde bulundurularak, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik muayenesi, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik muayene aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir.

6331 sayılı iş kanunun İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK-III kapsamınca periyodik test ve muayene zorunluluğu getirilen tezgahlar aşağıda tabloda listelenmiştir,

EKİPMAN ADI

PERİYODİK KONTROL DÖNEMİ

(Azami Süre)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Mekanik presler

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN ISO 16092-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Hidrolik presler

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN ISO 16092-3 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Hidrolik abkant presler

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 12622+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Pnömatik presler

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 16092-1, TS EN 16092-4 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Torna tezgahları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN ISO 23125 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Ağaç işleme tezgahları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 847-3 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Freze tezgahları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 16090-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Soğuk metal testereleri

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN ISO 16093 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Hareketsiz taşlama makineleri

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN ISO 16089 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Şerit testere (ağaç işleme makinaları)

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 1807-2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

İşleme merkezleri

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 16090-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Şerit testere (gıda işleme makineleri)

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 12268 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Delme makinaları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 12717+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Giyotin makaslar

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 13985+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Transfer tipi ve özel amaçlı tezgâhlar

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 16090-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Biz Kimiz?

İletişim

Konum

Copyright @ 2021 Bursa Web Tasarım
HEMEN ARA
×