A TİPİ MUAYENE KURULUŞU

Personel Gizlilik Bağımsızlık ve Tarafsızlık Taahhütnamesi

  • TS EN ISO/IEC 17020 standardı çerçevesinde ve hizmet kapsamında yer alan ilgili tüm standart, mevzuat ve belirlenmiş akreditasyon sistemine,
  • Bu sistem kapsamında hazırlanmış doküman ve belirlenmiş yöntemlere,
  • Üst Yönetimin Beyanı’na
  • Kalite Politikası’na
  • Çalışan El Kitabı’na,
  • Kısmi Süreli veya Belirsiz süreli iş Sözleşmesi’ne ve
  • Bu taahhütname şartlarına uymayı,
 

İş Test  tarafından resmi olarak görevlendirilmedikçe onun adına iş yapmamayı, görevlendirildiğim işlerde üçüncü şahıslar nezdinde bütün hukuki, mali ve teknik sorumlulukların ve gizlilik ilkesi gereği sorumlulukların bana ait olduğunu, hangi sebeple olursa olsun hizmetim süresince edindiğim müşteri bilgileri ve firmamıza ait gizli bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmayacağımı ve uygunsuz kullanmayacağımı, tanımlanmış görev ve sorumluluklarıma aykırı hareket etmeyeceğimi, her türlü iç – dış baskı, şantaj, sindirme, yetki gaspı, terfi, rüşvet, ahlaksız teklifler, kabul edilemez değerlerde hediyeler, menfaatler, duygu sömürüsü, tehdit ve diğer etkilerden uzak olarak hizmet vereceğimi, kurum içi gizli bilgi ve belgeler konusunda üçüncü taraflara yazılı veya sözlü bilgi aktarmayacağımı, yeterlilik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmamla ilgili dürüstlüğüme olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmayacağımı, tüm faaliyetlerimde tarafsız, objektif ve bağımsız bir şekilde davranacağımı, müşterilere ait mal ve hakları koruyacağımı periyodik kontrol ve muayene faaliyetleri çerçevesinde görevlendirileceğim kuruluşlarda görevden önceki son 2 (iki) yıl içerisinde çalışmadığımı, çıkar çatışmasına yol açacak herhangi bir birinci derecede akrabalık vb. ilişkimin bulunmadığını (MÜŞTERİ FİRMADA O İŞİ YAPAN BAKIM YA DA SATIN ALMA BÖLÜMLERİNDE), periyodik kontrol ve muayene faaliyetlerinde kontrol etmek yerine yakınım veya akrabam olan kişilere güvene dayalı işlem yapmayacağımı aksi vukuunda ilgili birimi haberdar edeceğimi beyan ve taahhüt ederim.

Halen yürütmekte olduğum görev ve görev tanımının gerektirdiği yetkinlik kriterlerinde oluşabilecek her türlü değişikliği, derhal yazılı biçimde İşTest’e bildireceğimi, bu bildirimi hiç yapmamam veya gecikmeli veya eksik yapmamdan ötürü, şahsım, kurum veya üçüncü kişiler nezdinde doğacak her türlü zarar ve ziyandan bizzat sorumlu olacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Biz Kimiz?

İletişim

Konum

Copyright @ 2021 Bursa Web Tasarım
HEMEN ARA
×