A TİPİ MUAYENE KURULUŞU

Basınçlı Kap ve Tesisatlarının Periyodik Kontrolleri

PERİYODİK MUAYENE : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde” belirtildiği gibi, İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

Basınçlı kap ve tesisatlarının periyodik kontrollerindeki amaç öncelikli olarak söz konusu ekipmanın veya tesisatın işlevini güvenli şekilde yerine getirip getirmediğinin belirlenmesidir. Basınçlı kap ve tesisatlarının periyodik kontrolleri, kontrolü yapılacak ekipmanın ürün standardına ve ilgili yönetmeliklere göre gerçekleştirilir.

İŞTEST firması tarafından yapılan basınçlı kap ve tesisatlarının periyodik muayene ve kontrol işlemleri genel olarak 4 farklı şekilde gerçekleşmektedir. Basınçlı kap ve tesisatlarında tahribatsız muayene, görsel test, ağırlık testleri ve hidrostatik testler olmak üzere değişiklik gösterir. Bunun yanı sıra firma cihazlarla birlikte de periyodik muayene işlemlerini gerçekleştirmektedir.

6331 sayılı iş kanunun İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK-III kapsamınca periyodik test ve muayene zorunluluğu getirilen basınçlı kap ve tesisatları aşağıda tabloda listelenmiştir,

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

 

Buhar ve kızgın su kazanları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 12952 serisi, TS EN 12953 ve TS 497 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

Isıtma (Kalorifer, sıcak su ve benzeri) kazanları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 303 serisi, TS 497, TS 430, TS EN 14394+A1 ve TS EN 12828+A1standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

Kızgın yağ kazanları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

DIN 4754-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü) (1)

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl (yalnızca muayene)

(10 yılın sonunda yeniden değerlendirme veya periyodik kontrol)

TS EN 13445-5, TS 1446, TS EN 12817 ve TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yer altı) (1)

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl (yalnızca muayene)

(10 yılın sonunda yeniden değerlendirme)

TS EN 13445-5, TS 1446, TS  EN 12817, TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak  yapılır.

 

Basınçlı hava ve gaz tankları (2)

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS 1203 EN 286-1, TS EN 13445-5, TS EN 764-7 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

Kapalı genleşme tankları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS 10576, TS 1911, TS 11490, TS EN 13831, TS EN 764-7 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

Boyler ve akümülasyon tankları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS 736, TS EN 12897+A1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

Boyama makinaları (kazanları)

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN ISO 11111-1, TS EN ISO 11111-7, TS EN 764-7 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

Kriyojenik tanklar

TS EN ISO 21009-2 ve TS EN 14197-3 standartlarında belirtilen sürelerde

TS EN ISO 21009-2 ve TS EN 14197-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

Buharlı pişirme kazanları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS 11673 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

Otoklav

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 285+A1 ve TS EN 13060+A1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

Atmosferik, bombeli yatay veya dikey silindirik, prizmatik, çelik veya termoplastik, açık veya kapalı tehlikeli sıvı depolama tankı (3)

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 12285-2, TS 8991, TS 712, TS EN 12573-1, TS EN 12573-2, TS EN 12573-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

Atmosferik, dik, silindirik, yer üstü, çelik kaynaklı birleştirmeli, açık ya da kapalı tavanlı tehlikeli sıvı depolama tankları (3)

Standartlarda süre belirtilmemişse 10 Yıl

API 620, API 650, API 653 ve API 2610 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

(1) LPG tankları, buhar kazanları, kızgın su kazanları, kriyojenik tanklar gibi standartlarında emniyet valf testleri bulunan ekipmanlar için emniyet valfleri, standartlarda belirtilen azami süreler içerisinde teste tabi tutulur.

(2) Seyyar veya sabit kompresör hava tankları ile basınçlı hava ihtiva eden her türlü kap ve bunların sabit donanımı.

(3) Tehlikeli sıvılar: aşındırıcı veya sağlığa zararlı sıvılardır.

 

Biz Kimiz?

İletişim

Konum

Copyright @ 2021 Bursa Web Tasarım
HEMEN ARA
×