A TİPİ MUAYENE KURULUŞU

Duman Tahliye ve Kaçış Yolu Basınçlandırma Sistemlerinin Periyodik Kontrolleri

PERİYODİK MUAYENE : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde” belirtildiği gibi, İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

Merdiven basınçlandırma ve duman tahliye sistemlerinin periyodik kontrol ve muayenesi işleminin aksatılmadan yaptırılması gerekmektedir. Basınçlandırma işleminde göz önünde bulundurulması gereken bazı teknik hususlar şunlardır;

  • Yangın sırasında yangın kapısının açılması için gereken kuvvet en fazla 110 Newton olmalıdır.
  • Dumanın kapılar kapalı durumdayken sızmaması için binanın iç tarafı ile yangın merdiveni arasındaki basınç farkı en az 50 Pa olmalıdır.
  • Zehirli gaz içeren dumanın tahliye merdivenlerine sızmaması için bir kapı tam açık durumdayken hava hızının en az 1 m/s olması gerekir.
  • Oluşabilecek aşırı basıncın dengelenmesi için frekans kontrollü fan sistemleri gerekmektedir

İŞTEST firması tarafından  ilgili mevzuat kapsamında, merdiven basınçlandırma ve duman tahliye sistemlerinin periyodik muayenesi işlemi konusunda çözümler sunmaktadır.

6331 sayılı iş kanunun İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK-III kapsamınca periyodik test ve muayene zorunluluğu getirilen duman tahliye ve kaçış yolu basınçlandırma sistemleri  aşağıda tabloda listelenmiştir,

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODİK (Azami Süre)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Kaçış yolu basınçlandırma sistemleri ve duman tahliye sistemleri

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe Uygun Şekilde Gerçekleştirilir.

Biz Kimiz?

İletişim

Konum

Copyright @ 2021 Bursa Web Tasarım
HEMEN ARA
×