A TİPİ MUAYENE KURULUŞU

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolleri

Elektrik tesisatlarındaki hatalar ve kusurlar işyerlerindeki en önemli tehlike kaynaklarından birisini oluşturmaktadır. Elektrik tesisatının uygun şekilde kurulmaması, işletilmemesi, bakım ve kontrollerin gerçekleştirilmemesi nedeniyle çok sayıda yaralanmalı ve ölümlü olay meydana gelmektedir. Tesislerinizde faaliyet ve üretiminizin sürekliliğini sağlamak, yangın risklerini ve elektriksel iş kazalarını en aza indirmek için yasal zorunluluk olan kontrol ve ölçümlerinizi düzenli olarak yaptırmalısınız. Bu anlamda 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince aşağıda belirtilen ölçümlerin yapılması gerekmektedir.

Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve Kontrollerinin Kapsamı

 • Tüm sigorta, şalter, artık akım koruma düzeneği (kaçak akım rölesi), şebeke prizi ve ups prizi gibi elektriksel elemanların tespiti
 • Artık akım koruma düzeneği (Kaçak Akım Rölesi) testleri (Açma akımı(mA) ve Açma Süresi(ms) tespiti)
 • Gerilim düşümü ölçümleri
 • Panolarda bulunan kabloların akım taşıma kapasitesinin ölçümü ve kontrolü
 • Panolarda iletkenlerin bağlantı kontrolleri
 • Panoların, dışarıdan gelebilecek elektriksel olmayan etkilere karşı korunmasının kontrolü
 • Panolarda, tek hat şeması ve ayrıntılı açıklamaların kontrolü
 • Panolarda elektriksel tehlike ve uyarı işaretlerinin kontrolü
 • Panolarda bulunan şalter, sigorta ve artık akım koruma düzeneği gibi ekipmanların etiketlendirilmesinin kontrolü
 • Panolarda ve sigorta kutularında bulunan kabloların mekanik etkilere karşı kontrolü
 • Pano ve sigorta kutularında kabloların renk kodlamasının uygunluğunun kontrolü
 • Panolarda bulunan topraklama ve nötr baralarının kontrolü
 • Topraklama iletkeninin son tüketici noktalarına kesintisiz taşınmış olmasının kontrolü
 • Panoların, dışarıdan gelebilecek mekanik etkiler ile sıcaklık etkilerine karşı kontrolü
 • Topraklama ölçüm ve kontrolleri
 • Çevrim empedansı ölçümleri
 • İzolasyon direnci ölçümler

İŞTEST firması tarafından yapılan muayene faaliyeti “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği”, “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ve “İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

6331 sayılı iş kanunun  kapsamınca zorunlu hale getirilen  elektrik  tesisatı periyodik test ve ölçüm listesi aşağıda sıralanmıştır,

EKİPMAN ADI

PERİYODİK KONTROL DÖNEMİ

(Azami Süre)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Elektrik tesisatı ve topraklama tesisatı

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 serisi, TS HD 60364-4 serisi, TS HD 60364-5 Serisi, TS HD 60364-6 standartlarında belirtilen hususlara göre yapılır.

Yıldırımdan korunma tesisatı (kafes sistemi, hava sonlandırma çubuğu, doğal hava sonlandırma bileşenleri, paratoner ve benzeri)

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 62305 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Akümülatör

1 Yıl

İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır.

Transformatör

1 Yıl

İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır.

Jeneratör

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS ISO 8528 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Katodik koruma tesisatı

Standartlarda süre belirtilmemişse 6 Ay

TS EN 13509, TS EN 12954, TS EN 13636, TS EN ISO 13174 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Biz Kimiz?

İletişim

Konum

Copyright @ 2021 Bursa Web Tasarım
HEMEN ARA
×