A TİPİ MUAYENE KURULUŞU

İşyeri Ortam Ölçüm Hizmetleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. maddesine göre işverenler, işyeri çalışma ortamında ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. 20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” 5 inci maddesine göre; işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.

İŞTEST firması tarafından  ,

 • Aydınlatma Seviyesi Ölçümleri
 • Aydınlatma Haritası
 • Tesis İçi  Gürültü Ölçümleri
 • Tesis İçi Gürültü Haritası
 • Kişisel Gürültü Maruziyet (Dozimetrik) Ölçümleri
 • El-Kol Titreşimi Ölçümleri
 • Bütün Vücut Titreşimi Ölçümleri
 • Toplam Toz Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
 • Renk Karşılaştırma Metodu İle Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Tayini
 • Termal Konfor Ölçümleri,
 • WBGT Ölçümleri
 • Solunabilir Toz Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
 • Ortam Havasında Formaldehit Ölçümü ve Analizi
 • Havadaki Ağır Metal Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İş Yeri Ortamı)
 • Ortam Havasında Uçucu Organik Buhar Bileşiklerinin Örneklenmesi ve Analizi
 • Kişisel Maruziyet Uçucu Organik Buhar Bileşiklerinin Örneklenmesi ve Analizi
 • Havadaki Hidrojen Siyanür Konsantrasyonu Tayini
 • Havadaki Karbonmonoksit Konsantrasyonu Tayini
 • Havadaki Oksijen konsantrasyonu tayini
 • Havadaki Azot Oksit ve Azot Dioksit Konsantrasyonu
 • Havadaki Yağ Buharı Konsantrasyonu (Kişisel Ve İşyeri Ortamı)

Biz Kimiz?

İletişim

Konum

Copyright @ 2021 Bursa Web Tasarım
HEMEN ARA
×