A TİPİ MUAYENE KURULUŞU

Endüstriyel Rafların ve Kapıların Periyodik Kontrolleri

PERİYODİK MUAYENE : Endüstriyel Raf ve Kapılar periyodik muayene ve kontrolleri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince oluşturulan 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında yapılmaktadır.

Endüstriyel Raf ve Kapılar periyodik kontrol  ve muayene süresi, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde standart veya azami bir süre belirtilmemişse imalatçının öngördüğü periyotla yapılır; bu da yoksa azami süre 1 yıldır.

Periyodik kontrol sıklığı, yönetmelikte yer alan tablolarda veya standartlar ile belirlenmemişse, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar imalatçı tarafından da belirlenmemiş ise ekipmanın bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı, yaşı, bakım faaliyetleri, sıklığı, atmosferik koşullar, kaza geçirmesi, önceki periyodik kontrol sonuçları ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak ve yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre periyodik kontrol, test ve muayenelerin sıklığı artırılabilir.

İŞTEST firması uzman ekibi tarafından,

  • İzin verilen ağırlıkta yükleme durumu kontrol edilir.
  • Hasarlı veya eksik yapısal elemanın varlığı gözlemlenir
  • Yapısal kontroller yapılır.
  • Ayak deformasyonu, çerçeve eksen açıklığı, çapraz-yatay bağlantı deformasyonu, ayak koruyucu deformasyonu, eksik cıvata ve somun varlığı kontrol edilir.
  • Çerçeve bariyeri deformasyonları gözle kontrolü yapılır.
  • Kirişlerde deformasyon ve eksen kaçıklarına bakılır.
  • Palet/döşeme destek çubuğu deformasyonu kontrol edilir.
  • Yapısal olarak korozyon kontrolü yapılır.
  • Traverslerde izin verilen sehim oranı kontrolü yapılır.

6331 sayılı iş kanunun İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK-III kapsamınca periyodik test ve muayene zorunluluğu getirilen endüstriyel raf ve kapı sistemleri aşağıda tabloda listelenmiştir,

EKİPMAN ADI

PERİYODİK KONTROL DÖNEMİ

(Azami Süre)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Endüstriyel raflar

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 15635 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Endüstriyel kapılar

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 13241+A2, TS EN 12453, TS EN 12604+A1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Biz Kimiz?

İletişim

Konum

Copyright @ 2021 Bursa Web Tasarım
HEMEN ARA
×